Site Builder

Welkom op de homepage van Park Duijnwijk Zandvoort

Home Page | Contact Page | About Page
  
    

Site voor bewoners van deze nieuwbouwwijk

Bewoners van Park Duijnwijk in Zandvoort!

In het najaar levert Bouwfonds de wijk op aan de gemeente. Tot die tijd krijgt de definitieve vorm van de wijk gestalte. Bewoners overleggen in de komende periode een keer in de maand met de gemeente. Noodzakelijk, want in veel gevallen spelen Bouwfonds en gemeente elkaar de bal toe. Op deze pagina wordt u van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

De laatste ontwikkelingen

BOMEN: In de laatste week van maart worden de bomen geplant op het Witte Veld
HEK BIJ SPOOR: Zo snel mogelijk wordt er een (nood)hek geplaatst tussen duinterrein achter Witte Veld en spoorbaan. Om gevaarlijke situaties te voorkomen.
PARKEREN: Op 18 januari heeft een delegatie van de bewonersverenging (BV) met de wethouders Hogendoorn (verkeer) en Herben (milieu) over de parkeerdruk in onze wijk gesproken. Die druk wordt alleen maar groter, naarmate er meer woningen worden opgeleverd. Een eigen onderzoekje toonde aan dat het aantal 'vrije' plaatsen onvoldoende is en de norm van 1,2 auto per huishouden bij lange na niet haalt. De BV heeft voorgesteld hier en daar in de wijk extra parkeergelegenheid te scheppen, in totaal zo'n 40 plaatsen. De wethouders zien ook in dat de situatie nijpend is en onderzoeken, in overleg met onder meer de landschapsarchitect, of er mogelijkheden zijn meer vakken te maken. Overigens parkeren bewoners aan de Van Speijkstraat hun wagen voor de deur, terwijl de garages onder hun gebouw niet worden benut. De EMM-bewoners zien dit met lede ogen aan, want zij hebben geen toegang tot de garages..


Op 9 februari is er door afgevaardigden van de bewonersverenigingen (BV) wederom overleg gevoerd met de gemeente over de verdere invulling van de wijk. Alle (toekomstige) bewoners van PD krijgen in de loop van maart het tweede informatiebulletin van de gemeente, dat in samenwerking met de BV wordt gemaakt. Een delegatie van de bewoners heeft op 20/12 met wethouder M. Herben door de wijk gewandeld en op enkele knelpunten gewezen.


Zoals daar zijn: parkeren, opgang naar station en muur, de rotsblokken van Van Speijkstraat naar Wim Gertenbachstraat en de afrastering bij spoorbaan achter Witteveld. De volgende vergadering is vastgesteld voor half maart. Bewoners kunnen punten inbrengen bij hun vereniging (zie voor adressen contact page, nieuwe leden kunnen zich daar ook melden; kosten 25 gulden) ZIE OOK VERDER NIEUWS OP ABOUT PAGE

Kunst in de wijk

Een commissie, bestaande uit enkele bewoners, wethouder Herben, een afgevaardige van Bouwfonds en enkele andere groeperingen, heeft zich gebogen over de 'kunst in de wijk'. Hier is een bedrag van 250.000 gulden voor gereserveerd.
Er een keuze worden gemaakt uit tien inzendingen. Het is vrijwel zeker dat 1 kunstwerk wordt geplaatst in de vijver. De diverse kunstwerken waren te bewonderen in de bibliotheek (op schaal). Er kon worden gestemd. Op 4 april neemt de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing na een voorstel van B&W.

Reacties op deze site, vragen en opmerkingen

De bedoeling is dat er binnen enkele maanden een nieuwe site wordt geopend, met vele mogelijkheden voor bewoners van Park Duijnwijk. Wanneer U vragen of opmerkingen heeft betreffende de inhoud van deze experimentele site of omtrent de ontwikkelingen in de buurt kunt U emailen naar het volgende adres (zie ook contact-page):

Hans Botman (secretaris bewonersvereniging fase 1)

botman@ad.nl


Deze pagina werd voor het laatst ververst op 16-03-2001